محل تبلیغات شما

نمایندگان محترم مجلس منتخب مردم ودولتمردا

ن بی تدبیر وقتی بیکارمی شوندبجای طرحی برای مرتفع کردن مشکل معیشتی مردم دنبال آتش افروزی وطرحهای خام ناپخته می روند. بازهم بنزین تابابنزین مردم راخانه خراب نکنند ومملکت رابه آتش نکشند ول کن نیستند.آخربیست لیتر بنزین برای هرعضوخانواده به چه درد خانواده می خورد. بچه وبزرگ وکوچک یک خانواده باهم یک وسیله دارند که مدیریت آن دست سرپرست خانواده است با این طرح درگیری واحتلاف خانواده هم به درگیری واختلافات جامعه افزوده می شود.فرص یک نفر یا دونفر جمعا بیست تا چهل لیتر بنزین بگیرند حالا این بااین بنزین بااین خودروهای آپشن دار چند متر می شود راه رفت.اینها همه ت است تا کمک به دولت شود نه به مردم.خدابه مردم صبربدهد با این همه مسوول ونماینده فهیم.

بنزین بنزین بنزین بنزین=آتش

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

چهارسال دیگرباتاج قهرمانیم

بنزین ,مردم ,خانواده ,یک ,آتش ,درگیری ,بنزین بنزین ,لیتر بنزین ,با این ,می شود ,دونفر جمعا ,بنزین بنزین بنزین

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Louise's blog voykobatu مطالب اینترنتی آموزش بازی Yolanda's life lighting-shopper دستگاه برش لیزر تحلیل سیستم اتوماسیون اداری مجله ارنوپدی فنی ملکانین گوزلیک لری