محل تبلیغات شما

شاهد جلسات وتصویب لوایح متعدد دردولت و مجلس هستیم . اگردقت کرده باشیم هیچ یک به نفع عامه مردم نیستند. تنها حقوقی که رعایت نمی شود حق مردم است که به فرموده امام ولی نعمت این انقلاب ونظامند.آنچه مصوب می شود باتوجه مناصب وجایگاه خودشان که دغدغه گرانی وکمی حقوق ؛بیکاری جوانشان وووو.راندارند؛می باشد.کسی که خوددربین مردم نباشد خود خرید نکند خودماشین ایرانی سوار نشود ودرکاخ برای خودجشن تولد بگیرد چه می داند مردم چگونه وکجاوباچه مشقت وشرمندگی زندگی می کنند.یک باربحث یک لیتر بنزین را طرح می کنند به عواقب آن که فشار مضاعفی به افرادکم درآمد هست نمی اندیشند . یک بارلایحه می دهند بیمه راننده محوری را مطرح می کنند و آری حق با مدیران ومسولان بی دغدغه است که اعضا خانواده همگی خودروی شخصی دارند برایشان فرقی نمی کند هریک ازخودروی خوداستفاده می کنند. فرقی نمی کند بیمه برای خودرو باشد یا برای راننده. امافکرشان را بکنید یک خانواده 4نفری یک پراید یاهرماشینی داشته باشد و بخواهند ازآنها برای حل مشکلات وانجام کارهای روزمره استفاده کنند باید چند بیمه نامه تهیه کنند؟ چقدرهزینه برمی دارد؟ ما با چه ذوق وعلاقه ای سرصندوقها حاضرشده نماینده انتخاب کردیم تا ازحقوق ما دفاع کنند آنها هم خودرا به امتیاز وپول ومقام ورانت فروختند شدند نماینده دولت. هرچه دولت گفت اینها با یک اری تصویب کردند ووای به حال مردم شد. آیا شده برای خاطرمردم وکاهش گرانی حل مشکل مردم یک جلسه گذاشته شود وتاثیری درزندگی مردم بگذارد؟ هرجا جلسه ای بوده یا برای افزایش قیمتها بوده ویا برای تثبیت قیمتهای افزایش یافته شبانه بوده است./یادم نرفته خدمات انجام شده نیز اشاره کنم مسکن مهر؟سهام عدالت؟یارانه 45و؟سبد ؟کارت بنزین؟ که همه ازدولتهای قبل بوده که یا مسکوت گذاشته شدویاناقص اجراشد ویاایرادگرفتندردکردند بعد پشیمان شده به هما طرح برگشتند. خلاصه اینکه بمیرم براین مدیران عدالت گستر شیفته خدمت.علی برکت الله

بنزین بنزین بنزین بنزین=آتش

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

چهارسال دیگرباتاج قهرمانیم

یک ,مردم ,نمی ,بوده ,بیمه ,طرح ,می کنند ,یا برای ,است که ,فرقی نمی ,نمی کند

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
مبین دانلود - دانلود فیلم جدید روزانه های یک مرد متاهل شاپ برو frekytalhonar کسب درامد از اینترنت و نکات پشت پرده pareu123456 وبلاگ رسمی ملکه سئوندوک ارائه دهنده انواع خدمات بیمه ای آموزش بورس در اصفهان | تضمینی | ارائه مدرک از وزارت علوم samsungj7